Bibliographic Information

Sourate 92 - Coran 12-21. Traductions du Coran en Europe, XIIe-XXIe siècles - Sourate s92

Original Source

Witness List

 • Witness caire:
 • Witness hamidullah:
 • Witness blachere:
 • Witness sale:
 • Witness postnikov:
 • Witness duryer:
 • Witness arrivabene:
 • Witness bibliander:
 • Witness jalalayn:

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
 • Structuration des données (TEI) Paul Gaillardon, Maud Ingarao (Pôle HN IHRIM)
Publication Details:

Published by IHRIM.

Lyon

Licence

Encoding Principles

À faire.

←|→
Éd. du Caire, 1924Contexte
X
سورة الليل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
2
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى
3
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
4
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى
5
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
6
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
7
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
8
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
9
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
10
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
11
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى
12
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى
13
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى
14
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
15
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى
16
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
17
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
18
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
19
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى
20
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى
21
وَلَسَوْفَ يَرْضَى
←|→
Hamidullah révisée, 2000Contexte
X
La nuit (Al-Layl)
1
Par la nuit quand elle enveloppe tout !
2
Par le jour quand il éclaire !
3
Et par ce qu’Il a créé, mâle et femelle !
4
Vos efforts sont divergents.
5
Celui qui donne et craint (Allah)
6
et déclare véridique la plus belle récompense
7
Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur.
8
Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l’adoration d’Allah),
9
et traite de mensonge la plus belle récompense,
10
Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté,
11
et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté (au Feu).
12
C’est à Nous, certes, de guider ;
13
à Nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente.
14
Je vous ai donc avertis d’un Feu qui flambe
15
où ne brûlera que le damné,
16
qui dément et tourne le dos ;
17
alors qu’en sera écarté le pieux,
18
qui donne ses biens pour se purifier
19
et auprès de qui personne ne profite d’un bienfait intéressé,
20
mais seulement pour la recherche de La Face de son Seigneur le Très Haut.
21
Et certes, il sera bientôt satisfait !
←|→
Blachère, 1957Contexte
X
Sourate XCII.
La Nuit.
(Al-Layl.)
Propos liminaire du traducteur
Titre tiré du vt. 1.
Annonce de la rétribution et du châtiment réservés soit à l’homme pieux, soit au pervers. Par le style et le contenu, cette sourate paraît ancienne. Pourtant certains commt. considèrent les vt. 19-21 comme médinois.
Au nom d’Allah, le Bienfaiteur miséricordieux.
1
Par la nuit quand elle s’étend !
2
par le jour quand il brille !
3

Facsimile Image Placeholder
par Ce qui a créé le Mâle et la Femelle !,
Note [édition originale] : « Ce qui » ; cf. sourate XCI, 7. ǁ L’expression le Mâle et la Femelle, selon une tradition ancienne, désigne Adam et Ève.
  4
  en vérité, les résultats de votre effort sont divergents.
  5
  Celui qui donne, [qui] est pieux
  6
  et déclare vraie la Très Belle [Récompense],
  7
  à celui-là Nous faciliterons [l’accès] à l’Aise Suprême.
  8
  Celui qui est avare, empli de suffisance
  Note [édition originale] : ’istaġnä « empli de suffisance » forme antithèse avec ’ittaqâ « qui est pieux » du vt. 5. Ce terme exprime, en arabe, l’idée de qn. qui se passe de tous, même de l’aide divine.
   9
   et traite de mensonge la Très Belle [Récompense],
   10
   à celui-là Nous faciliterons [l’accès] à la Gêne Suprême
   11
   et à rien ne lui servira sa fortune, quand il ira à l’abîme.
   12
   Sur Nous [pèse] certes, la Direction [des Hommes] !
   13
   A Nous appartiennent certes, la [Vie] Dernière et Première !
   14
   Je vous ai donc avertis d’un Feu qui flamboie,
   15
   qu’affronte seul le Très Impie
   16
   qui crie au Mensonge et se détourne,
   17
   [mais] dont est éloigné le Très Pieux
   18
   qui donne sur son bien [pour] se purifier,
   19
   qui n’accorde à personne un bienfait appelant récompense,
   20
   [mais agit] seulement pour rechercher la face de son Seigneur très Auguste.
   21
   Certes, celui-là sera satisfait !
   ←|→
   Sale, 1734Contexte
   X
   CHAP. XCII.
   Intitled, The Night; revealed at Mecca.
   In the name of the most merciful God.
   1
   BY the night, when it covereth all things with darkness;
   2
   by the day, when it shineth forth;
   3
   by his who hath created the male, and the female:
   4
   verily your endeavor is different.
   5
   Now whoso is obedient, and feareth God,
   6
   and professeth the truth of that faith which is most excellent;
   7
   unto him will we facilitate the way to happiness:
   8
   but whoso shall be covetous, and shall be wholly taken up with this world,
   9
   and shall deny the truth of that which is most excellent;
   10
   unto him will we facilitate the way to misery;
   11
   and his riches shall not profit him, when he shall fall headlong into hell.
   12
   Verily unto us appertaineth the direction of mankind:
   13
   and ours is the life to come, and the present life.
   14
   Wherefore I threaten you with fire which burneth fiercely,
   15
   which none shall enter to be burned except the most wretched;
   16
   who shall have disbelieved, and turned back.
   17
   But he who strictly bewareth idolatry and rebellion shall be removed far from the same;
   18
   who giveth his substance in alms,
   19
   and by whom no benefit is bestowed on any, that it may be recompensed,
   20
   but who bestoweth the same for the sake of his Lord, the most High
   a
   Note [édition originale] : By whom no benefit is bestowed on any, that it may be recompensed, &c.;] Jallalo’ddin thinks this whole description belongs peculiarly to Abu Becr: for when he had purchased Belâl, the Ethiopian (afterwards the prophet’s Muedhdhin, or cryer to prayers), who had been put to the rack on account of his faith, the infidels said he did it only out of a view of interest; upon which this passage was revealed.
    ,
    21
    and hereafter he shall be well satisfied with his reward.
    ←|→
    Postnikov ?, 1716Contexte
    X
    ГЛАВА О НОЩИ,
    СОДЕРЖИТ ДВАДЕСЯТЬ СТИХОВ, ПИСАННЫХ В МЕККЕ.
    Во имя бога щедраго, и милстиваго.
    1
    Кленуся темнотою нощною,
    2
    светом дневным,
    3
    сотворением человека, и жены,
    4
    что ваши дела суть разные.
    5
    Аще кто творит волю божию, что подобает,
    6
    и верует в его единство,
    7
    внидет в раи.
    8
    А которыи не твоирт волю божию
    9
    и не кается,
    10
    поидет во ад, и его богатство не спасет,
    11
    и ввержен будет в пламя вечное.
    12
    И тако егда творим человеком,
    13
    разполагаем о начале и конце, всех вещеи :
    14
    сии токмо внидут во ад,
    15
    которые дерзали противу бога,
    16
    и которые удалились с праваго пути.
    17
    Аще кто имеет страх божии пред очима, будет избавлен от страха адскаго.
    21
    Ни за что тако не будет иметь награждение како за сие,
    20
    иже сотворит что ради любви божеския.
    ←|→
    Du Ryer, 1647Contexte
    X
    LE CHAPITRE DE LA NVIT,
    contenant vingt versets, escrit
    à la Meque.
    AU nom de Dieu clement & misericordieux.
    1
    Je jure par l’obscurité de la nuit,
    2
    par la clairté du jour,
    3
    par la creation de l’homme & de la femme,
    4
    que vos actions sont bien differentes.
    5
    Celuy qui rend à Dieu l’obeïssance qui luy est deuë,
    6
    & qui croit en son unité,
    7
    ira en Paradis,
    8
    & celuy qui ne loüera pas sa divine Majesté,
    9
    qui ne se voudra pas convertir,
    10
    ira en Enfer,
    11
    ses richesses ne le sauveront pas, & sera precipité dedans les flammes eternelles.
    12
    C’est nous qui conduisons le peuple,
    13
    nous disposons du commencement & de la fin de toute chose.
    14
    Je vous presche les tourmens de l’Enfer,
    15
    personne n’y entrera que les miserables
    16
    qui ont blasphemé, & qui se sont esloignez du chemin de salut,
    17
    celuy qui aura la crainte de Dieu devant les yeux,
    18
    & qui fera des aumosnes
    17
    sera delivré du feu d’Enfer,
    19
    personne ne sera recompensé
    20
    que de ce qu’il aura fait pour l’amour de Dieu,
    21
    il en sera satisfait & content.
    ←|→
    Arrivabene, 1547Contexte
    X
    In nome di Dio Misericordioso, e Pio. CAPITOLO LXXIIII.
    1
    SI COME l’avenimento della notte copre il di,
    2
    & il di manifesta le cose,
    3
    et il maschio, e la femmina,
    4
    e gli atti loro sono tra se differenti,
    5
    Note [édition originale] : Diversissimo essito de buoni, e de cattivi.
    • [B]
    cosi il timente, e distribuitor de danari in nome di Dio,
    6
    e che adora humilmente,
    7
    sarà da noi messo nella via retta,
    8
    8
    e cosi faccendo il contrario
    10
    sarà messo nel fuoco,
    11
    Che giovera la pecunia loro, quando che patiranno male?
    13
    Noi dominiamo ne l’uno, e nell’altro secolo.
    12
    Mio propio ufficio, e volere è mettervi in la buona via.
    19
    Per questo non addomandando premio alcuno,
    20
    se non che mi amiate, come sete tenuti.
    ←|→
    Bibliander, 1550Contexte
    X
    AZOARA CII.
    In n. etc.
    1
    Sicut noctis aduentus diem tegit,
    2
    dies autem res manifestat,
    3
    et masculus atque foemina differunt,
    4
    Note [édition originale] : Diuersissimus bene aut male agentium exitus.
     sic et actus hominum minime coaequantur.
     5
     Timentem etenim, suaeque pecuniae in Dei nomine distributorem,
     6
     Deique
     Facsimile Image Placeholder
     praeceptorum confirmatorem, et iugiter orantem,
     7
     in uias rectas dirigemus.
     8
     9
     Huic autem contrarium,
     10
     in ignem feruentissimum proiiciemus.
     11
     Quid igitur sibi, malum passuro, sua proderit pecunia ?
     13
     Nos autem utrique saeculo dominamur.
     12
     Meum est, uobis rectas uias aperire,
     14
     et ob ignem illum castigare,
     15
     16
     quem contradicentes et disgredientes inibunt :
     17
     timens autem,
     18
     et eleemosynarius, nunquam.
     19
     Ob hoc quidem nullum peto praemium,
     20
     nisi dilectionem diuinam.
     ←|→
     Al-Ǧalālayn, 1465-6Contexte
     X
     سورة الليل
     1
     «والليل إذا يغشى» بظلمته كل ما بين السماء والأرض.
     2
     «والنهار إذا تجلى» تكشف وظهر وإذا في الموضوعين لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم.
     3
     «وما» بمعنى من أو مصدرية «خلق الذكر والأنثى» آدم وحواء وكل ذكر وكل أنثى، والخنثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم لا يكلم ذكرا ولا أنثى.
     4
     «إن سعيكم» عملكم «لشتى» مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية.
     5
     «فأما من أعطى» حق الله «واتقى» الله.
     6
     «وصدَّق بالحسنى» أي بلا إله إلا الله في الموضوعين.
     7
     «فسنسيره لليسرى» للجنة.
     8
     «وأما من بخل» بحق الله «واستغنى» عن ثوابه.
     9
     «وكذب بالحسنى».
     10
     «فسنسيره» نهيئه «للعسرى» للنار.
     11
     «وما» نافية «يغني عنه ماله إذا تردَّى» في النار.
     12
     «إن علينا لَلهدى» لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني.
     13
     «وإن لنا للآخرة والأولى» أي الدنيا فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ.
     14
     «فأنذرتكم» خوفتكم يا أهل مكة «نارا تلظى» بحذف إحدى التاءين من الأصل وقريء بثبوتها، أي تتوقد.
     15
     «لا يصلاها» يدخلها «إلا الأشقى» بمعنى الشقي.
     16
     (الذي كذب) النبي (وتولى) عن الإيمان وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى: "" ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "" فيكون المراد الصلي المؤبد.
     17
     «وسيجنبها» يبعد عنها «الأتقى» بمعنى التقي.
     18
     «الذي يؤتي ماله يتزكى» متزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة، فيكون زاكيا عند الله، وهذا نزل في الصدّيق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه وأعتقه، فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت.
     19
     «وما لأحد عنده من نعمة تُجزى».
     20
     «إلا» لكن فعل ذلك «ابتغاء وجه ربه الأعلى» أي طلب ثواب الله.
     21
     «ولسوف يرضى» بما يُعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه فيبعده عن النار ويثاب.
     Réinitialiser l'alignement